Magyar Filozófiai Szemle 2016/4.
Kritikai társadalomfilozófia

Kritikai társadalomfilozófia (Ullmann Tamás)

TANULMÁNY

Olay Csaba: Elidegenedés Rousseau gondolkodásában
Szalai Miklós: A történelmi materializmus racionális rekonstrukciója felé
Weiss János: A felvilágosodás dialektikájától a későkapitalizmus kritikai elméletéig
Szücs László Gergely: Hányféleképp lehetünk szabadok?
Axel Honneth és az individuális szabadság társadalmi rekonstrukciója
Bagi Zsolt: Politikai cselekvés és új tömegtársadalom.
A politikai közösség és a politikai alany konstrukciója Jacques Rancière filozófiájában
Kapelner Zsolt: Žižek és a forradalom dialektikája
Balogh Dávid: A forradalmi nem-szubjektum története.
Az identitás visszautasítása mint stratégia a későkapitalizmus
kritikáiban

FÓRUM

Hankovszky Tamás: Az igazság logikája. Kant a formális és a transzcendentális logikáról

SZEMLE

Bacsó Béla: Kanton innen és túl (Ullmann Tamás:
A láthatatlan forma. Sematizmus és intencionalitás)

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2016
Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann

E számunk szerzői

Summaries

This entry was posted in 2016.4. Kritikai társadalomfilozófia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.