Lapunkról

A Magyar Filozófiai Szemle a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirataként a magyar filozófiai élet legrégebben megjelenő szakmai fóruma. A magyar filozófiai szaksajtó a Magyar Tudományos Akadémia rendszeres anyagi támogatásával jött létre az 1882-ben alapított Magyar Philosophiai Szemle formájában, amelynek helyébe később az Athenaeum lépett. A jelenlegi számozása szerint is több mint fél évszázada megjelenő Magyar Filozófiai Szemle e kultúrtörténeti és tudománytörténeti jelentőségű periodikumok örököse.

Az elmúlt évtizedekben a lap hasábjain számos ma is viszonyítási pontnak számító szaktanulmány, és fordítás látott napvilágot, a lap recenziórovata pedig elvégezte a kortárs filozófiai teljesítmények szemlézésének a feladatát. A Magyar Filozófiai Szemle és elődei soha nem köteleződtek el szorosan a magyar filozófiai élet egyik irányzata, vagy műhelye mellett sem, a lapnak ma is deklarált szerkesztési elve, hogy minden jelentősebb irányzat szakmai teljesítményét megjelenítse.

Comments are closed.