Szerzőinknek


SZERZŐINK FIGYELMÉBE

A Magyar Filozófiai Szemle referált folyóirat, amely csak eredeti kéziratokat közöl, és a beérkezett tanulmányokat előzetes válogatás után két független, anonim bírálónak adja ki.
A kéziratokat elektronikus formában várjuk a < MagyarFilozofiai.Szemle@btk.mta.hu > címre. A teljes példány mellé egy másik, név és önhivatkozások nélküli változatot is kérünk a referensek részére.

A kéziratokat Times New Roman betűtípusban, „rtf” formátumban, egyívnyi (40 000 leütés) terjedelemben, csupán a legszükségesebb formázásokkal (például kurziválás) kérjük.
A főszövegben a 4-5 sornál terjedelmesebb idézetek a törzsszövegtől egy-egy sorral elválasztva, behúzva szerepeljenek. Tanulmányok esetében a hivatkozott szakirodalmat a szövegbe illesztve kérjük feltüntetni: (Kuhn 1999a. 99), vagy lábjegyzetben: Putnam 1975b. 237. Szükség esetén megadható az eredeti megjelenés dátuma és a kötetszám is (Descartes 1644/1996. 8/2:72).
Használhatók a széles körben elterjedt rövidítések (AT VIII-2. 72), és klasszikus szövegek esetében a bevett utalási eljárások (Platón, Phaidrosz XXIV 245c–d; Mt 9,13). A rövidítések feloldását kérjük az írások végén, az irodalomjegyzékben megadni.

Az irodalomjegyzéket a következő példáknak megfelelően kérjük összeállítani:

Önálló kötet:

Locke, John 1690/2003. Értekezés az emberi értelemről. Ford. Vassányi Miklós – Csordás Dávid. Budapest, Osiris.

Tanulmány gyűjteményes kötetben:

Henke, Christopher R. – Thomas F. Gieryn 2008. Sites of Scientific Practice: The Enduring Importance of Place. In Edward J. Hackett – Olga Amsterdamska – Michael Lynch – Judy Wajcman (szerk.) The Handbook of Science and Technology Studies. Cambridge/MA, The MIT Press. 354–376.

Periodikumban megjelent cikk, tanulmány:

Schnädelbach, Herbert 1993. A filozófia és az embertudományok. Ford. Mezei György Iván. Magyar Filozófiai Szemle, 37/2. 1015–1031.

A kéziratokhoz rövid bemutatkozást és angol nyelvű összefoglalót kérünk mellékelni.

.

Comments are closed.