Magyar Filozófiai Szemle 2021/4.
Platonizmusok

Platonizmusok 

Platonizmusok (Szegedi Nóra – Schmal Dániel)

FÓKUSZ
Geréby György: Inconstantia Platonis. Egy szimmiaszi értelmezés
Somos Róbert: Órigenész platonizmusa
Lautner Péter: Mνήμη és ἀνάμνησις viszonya. Későantik variációk egy témára (Pszeudo-Szimplikiosz, Damaszkiosz és Olümpiodórosz)
Pavlovits Tamás: Platonizmus és végtelen Malebranche gondolkodásában
Szécsényi Endre: A modern esztétika platonizmusa: Shaftesbury esete
Horváth Zoltán: Kant gyakorlati platonizmusa
Czétány György: Német idealizmus és neoplatonizmus
Balogh László Levente – Zsiger Ádám: Hannah Arendt történeti gondolkodása Szókratész- és Platón-értelmezéseinek tükrében
Huoranszki Ferenc: Megzabolázott platonizmus

DOKUMENTUM
Somos Róbert: Bevezetés Marinosz Proklosz, avagy a boldogságról című életrajzához Marinosz: Proklosz, avagy a boldogságról 
Frazer-Imregh Monika: Előszó Marsilio Ficino Három könyv az életről – Miként nyerhetünk életet az égtől? című műve fordításához
Marsilio Ficino: Három könyv az életről (részlet: III, 1–4)
Vassányi Miklós – Kutrovátz Gábor: Johannes Kepler a bolygómozgás fizikájáról. Forrásközlés bevezető tanulmánnyal
Vassányi Miklós – Berei Boglárka – Szőnyi Annamária: A „formatív természet” elmélete Ralph Cudworth filozófiájában. BevezeMarsilio Ficino: Három könyv az életről tő tanulmány és forrásközlés

MEGEMLÉKEZÉS
Fehér M. István (1950–2021) (Olay Csaba)

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2021.4. Platonizmusok. Bookmark the permalink.

Comments are closed.