Magyar Filozófiai Szemle 2020/3.
Sensus Communis

Sensus communis (Mester Béla)

FÓKUSZ
Németh Attila: Az epikureus univerzálékról
Veres Máté: Sztoicizmus vagy józan ész? A közös fogalmak Khrüszipposz filozófiájában
Papp Zoltán: Az ízlés dolga. Kant közös érzékének ismeretelméleti funkciójáról
Fórizs Gergely: Schedius Lajos János Philokaliájának módszertana
Fehér M. István: Gadamer sensus communis-felfogása.
Kitekintéssel a filozófiatörténeti és a német filozófiai hagyományra
Hörcher Ferenc: A józan ész szava a konzervatív gondolkodásban. Filozófiai esszé
Székely László: A relativitáselmélet, a kvantummechanika és a „józan ész”

VARIA
Bacsó Béla: A hallgató gondolkodáson túl
Gurka Dezső: A jénai konstelláció néhány magyar vonatkozása a 18–19. század fordulóján

DOKUMENTUM
Nemes Z. Márió: Antropológia mint vád és ítélet. Megjegyzések Edmund Husserl Fenomenológia és antropológia című szövegének filozófiai kontextusához
Edmund Husserl: Fenomenológia és antropológia ⟨Előadás a frankfurti, a berlini és a hallei Kant Társaság számára⟩

SZEMLE
Bernáth László: Megérthető-e a megértő társadalomtudomány egységes hagyományként és a társadalomtudományok kizárólagos módszertanaként?
Erdélyi Ágnes: Weber magyarul (?)

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2020.3. Sensus Communis. Bookmark the permalink.

Comments are closed.