Magyar Filozófiai Szemle 2019/3.
Emlékezet

Tartalom

Emlékezet (Ambrus Gergely)

FÓKUSZ

Pléh Csaba: Két klasszikus konstruktív emlékezetelmélet mai relevanciája: Bartlett és Halbwachs 
Csibra Gergely: Miért emlékezünk?
K. Horváth Zsolt: Kollektív emlékezet, kollektív képzet, együttes élmény. Egy fogalomvándorlás szociológiai-politikai implikációi: Halbwachs, Durkheim, Mérei
Szummer Csaba: Emlékezeti torzítások és narratív igazság a pszichoanalízisben
Jani Anna: Idő és végesség narratívái. Az emlékezés ricoeuri struktúrájának heideggeri alapjairól

VARIA

Simon Attila: Az erkölcsi megértés Arisztotelésznél
Hévizi Ottó: Egy rendszer szívzűrjei. Rendellenességek a kanti „Herzstück”-ön belül
Forczek Ákos: Öntevékenység, munkaiszony, elme-dietétika.
A kései német felvilágosodás Schwärmerei-vitájához
Varga Péter András: Palágyi és Husserl. Egy margójegyzet a magyar (és az egyetemes) filozófiatörténet-írás relevanciaproblematikájához

DOKUMENTUM

Kovács Eszter: Émilie du Châtelet: A boldogságról
Boros Bianka: Idolumok válságban. Bacon és a haladás mítosza
Sir Francis Bacon: Valerius Terminus (részletek); De sapientia veterum (részletek)

KITEKINTÉS

Weiss János: Mit tegyünk? A kritikai elmélet praktikus oldala

SZEMLE

Dombrovszki Áron: Az új imposztor
Horváth Dávid: Imagináció a filozófiában
Marosán Bence Péter: Komorjai László és a tapasztalat gordiuszi csomója

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2019.3 Emlékezet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.