Magyar Filozófiai Szemle 2018/2.
Varia

Tartalom

TANULMÁNYOK

Gergye László: Vallás vagy költészet? Művészetesztétikai kérdések Søren Kierkegaard műveiben
Szécsi Gábor – Kékesi Balázs: Narratíva, fogalom, jelentés.
Kognitív nyelvészeti adalékok a cselekvés, tudat és nyelv viszonyának elemzéséhez
Zuh Deodáth: A pozitivista szociológia kritikája és a Szellemi Tudományok Szabad Iskolája. A tertium datur elv eredete
Gömöri Márton: Valószínűség, véletlen és a közösok-elv

FIGYELŐ

Kovács András Bálint: Van-e akaratuk a neuronoknak?

FÓRUM

Horváth Zoltán: Az igazság logikája. Hankovszky Tamás Kant-tanulmányaihoz
Hankovszky Tamás: A logika és az igazság fajtái Kantnál. Válasz Horváth Zoltán kritikájára

SZEMLE

Kelemen János: Nagy József Dantéról és Vicóról
(Nagy József: Dante és Vico. Budapest, Hungarovox, 2017) 
Nagy József: Dante: etika és politika
(Berényi Márk: Dante etikája. Budapest, Áron Kiadó, 2017)
Szabó Zsigmond: Recenzió Tengelyi László könyvéről
(Tengelyi László: Őstények és világvázlatok. Budapest, Atlantisz, 2017)

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2018.2 Varia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.