Magyar Filozófiai Szemle 2018/1.
Márkus György: Nyelv, tudomány, kultúra

Tartalom

Márkus György filozófiája (Ambrus Gergely)

DOKUMENTUM

Bevezetés (Kis János)
Márkus György: Munka, instrumentális cselekvés és az emberi létfenntartás módjai. Kísérlet a történelmi materializmus „ökológiai” rekonstrukciójára

FÓKUSZ

Erdélyi Ágnes: Márkus György
Bodnár M. István: Márkus György (visszavont) doktori eljárásáról
Kelemen János: Opponensi vélemény Márkus György Language and Production című, doktori disszertációként benyújtott könyvéről
Fehér M. István: Márkus, Diogenész, Gadamer. Gondolati körök a hermeneutika „helyes” értelmezése körül, avagy az-e a helyzet, mint amikor a hóhért akasztják?
Békés Vera: Márkus György tudományképéről
Olay Csaba: Magaskultúra és tömegkultúra Márkus György gondolkodásában
Bárány Tibor: Magasművészet és tömegművészet az antinómiák korában

SZEMLE

Blandl Borbála: Márkus György: Kultúra, tudomány, társadalom
Paár Tamás: A filozófia magyar mártírja
Fejes Péter: Kant és magyar kommentátorai

MEGEMLÉKEZÉS

Weiss János: Frankfurt centrumában és perifériáján. Karl-Otto Apel 1922–2017

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2018.1. Márkus György: Nyelv tudomány, kultúra. Bookmark the permalink.

Comments are closed.