Magyar Filozófiai Szemle 2017/3.
Ismeretelmélet és normativitás

Tartalom

Ismeretelmélet és normativitás (Forrai Gábor)

FÓKUSZ

Bernáth László – Paár Tamás: Szabad-e hinnünk az erkölcsi felelősségben?
Forrai Gábor: Doxasztikus deontológia akaratlagos ellenőrzés nélkül
Geng Viktor: Miért nem működik?
PavlovitsTamás: Mathesis universalis és végtelen
A matematika mint a megismerés normája a kora újkorban

VARIA

Paksi Dániel: Fizikalizmus gyenge lábakon
A materializmus interpretációja Samuel Alexander téridőelméletének a fényében
Hévizi Ottó: Időerezet az eszmék levelén
A kanti antinómiák képtelen temporalitása és a monogram-érv
Forczek Ákos: Képzelőerő és fantázia Kantnál
A tapasztalati megismerés és a kritikailag hiteltelen értelemképződések viszonyáról
Korányi Márton: Francis Bacon politikai filozófiája
Jani Anna: Történetiség mint a vallásfenomenológia és a teológia közötti kapocs a fiatal Heidegger gondolkodásában

SZEMLE

Gimes Balázs: Schmal Dániel:  Az elme filozófiája a kora újkorban
Nagy József: Jan Assmann: Rossz közérzet az emlékezetkultúrában
Beavatkozás
Mezei Balázs: A gondolkodás drámaisága
Szalai Zoltán könyve Szilasi Vilmosról

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2017.3 Ismeretelmélet és normativitás. Bookmark the permalink.

Comments are closed.