Magyar Filozófiai Szemle 2017/1.
Előitélet

Előítélet (Ambrus Gergely – Ullmann Tamás)

TANULMÁNY

Fehér M. István: Az előítéletek mint a megértés feltételei
Olay Csaba: Előítélet, előfeltevés és tradíció hermeneutikai nézőpontból
Réz Anna: Implicit előítéletek és az egyéni felelősség korlátai
Erős Ferenc: Előítéletek: a vágy ideológiái
Sik Domonkos: Előítélet a késő modernitásban

VARIA

Biczó Gábor: Ki a „Másik”?
A kritikai fordulat és az ismeretreprezentáció a kortárs antropológiában
Kaposi Márton: Az emberi értelem fogalmának koncepcióformáló szerepe Dante társadalomfelfogásában
Kovács Eszter: Diderot politikai gondolkodása 1770 és 1784 között
Egy fordításkötet margójára

SZEMLE

Bekő Éva: Naturalizálható-e az elme?
Barcsi Tamás: Kultúra és erőszak

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2017.1 Előitélet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.