Magyar Filozófiai Szemle 2016/3.
Állati természet

Az állat mint filozófiai probléma – Schmal Dániel

TANULMÁNY

Vígh Éva: Giovan Battista Della Porta zoomorfikus fiziognómiája
Kékedi Bálint: Bárányok és mágnesek. A teleológiai megfontolások szerepéről az állati viselkedés magyarázatában Descartes rendszerén belül
Smrcz Ádám: A természet géptelenítése. A kora modern atomista elméletek hatása a mechanisztikus és vitalista természetfilozófiákra
Szántó Veronika: Vitalizmus, mechanizmus és élet a 17. századi brit természetfilozófiában
Schmal Dániel: A vitalizmus és az öntudatlan percepció problémája a 17. században
Darida Veronika: Az állat tekintete

SZEMLE

Marosán Bence: Civakodó hármasikrek. A valóság konfliktusos konstitúciója Czétány György könyvében

E számunk szerzői

Summaries

This entry was posted in 2016.3. Állati természet. Bookmark the permalink.

Comments are closed.