Magyar Filozófiai Szemle 2016/1.
Korai analitikus filozófia és fenomenológia

Korai analitikus filozófia és fenomenológia (Ambrus Gergely)

TANULMÁNY

Ullmann Tamás: A tudattalan modelljei. Fenomenológia, pszichoanalízis és kognitív tudományok
Szummer Csaba: A csábítási elmélettől a tudattalan hermeneutikájáig – a pszichoanalízis születése
Varga Péter András: Az ignorabimus-vita a korai fenomenológiában.
A fenomenológia keletkezésének egy feltáratlan fejezetéről
Ambrus Gergely: Az ítélet tárgya Russellnél: jelentéselemzés és leíró pszichológia

VARIA

Forczek Ákos: Az ész magánhasználatáról
Péter Szabina: A művészet fennsíkjai
Hidas Zoltán: Az önmagához viszonyuló viszony és viszonyai.
Søren Kierkegaard identitásfogalmáról
Barcsi Tamás: Nietzsche és Dosztojevszkij – magyar gondolkodók műveinek tükrében

FIGYELŐ

Hendrik Nikoletta: A sztoicizmus kutatásának legújabb trendjei

SZEMLE

Földes Tibor: Hartmann és a szabadság látszata
(Boros Bianka: Selbstständigkeit in der Abhängigkeit – Nikolai Hartmanns Freiheitslehre)
Nagy József: Machiavelli politikafilozófiájának magyarországi recepciója
(Kaposi Márton: Machiavelli Magyarországon)
Véber Virág: Az erény rongyokban is erény
(Kiss-Koczka Éva: Az erény mestersége – David Hume morálfilozófiájának két olvasata)

E számunk szerzői

Summaries

This entry was posted in 2016.1 Korai analitikus filozófia és fenomenológia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.