Magyar Filozófiai Szemle 2015/4. Sorsesemény

Sorsesemény (Ullmann Tamás)

FÓKUSZ

Fehér M. István: Sorsesemény és narratív identitás
Szegedi Nóra: Kant lehetséges szerepe egy fenomenológiai elementáretikában
Toronyai Gábor: Az értelem megjelenés-eseményeinek és őstényeinek metafizikája Tengelyi László írásaiban
Komorjai László: A metafizika és a végtelen

VARIA

Lőrincz Csongor: Rendszer, forma, médium – Filozófiai és esztétikai fogalmiságok az 1910-es években (Lukács és Zalai)
Halász Hajnalka: A „formáló anyagi elv teremtő ereje” – Nyelv, materialitás és medialitás Zalai Béla A rendszerek általános elmélete című munkájában
Szummer Csaba: A pszichedelikus élmény mint a fenomenológiai kutatás eszköze a filozófiában és a pszichológiában
Guba Ágoston: Pszichikus okság Plótinosznál (Enn. IV. 5 [29])

DOKUMENTUM

A Történelem és osztálytudat – ma (Kerekasztal-beszélgetés) (ford. Weiss János)

SZEMLE

Lendvai L. Ferenc: Lukács György racionalizmusa – Kelemen János angol nyelvű kötete
Licskó György: Arcképvázlatok a felvilágosodás korából

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2015
Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann

E számunk szerzői

Summaries

This entry was posted in 2015.4 Sorsesemény. Bookmark the permalink.

Comments are closed.