Magyar Filozófiai Szemle 2014/4.
A filozófia módszerei

TANULMÁNYOK

A filozófia módszerei (Mekis Péter)
Horváth Zoltán: Kant analitikus módszere
Varga Péter András: Kontrafaktuális filozófiatörténet?
A „Mi lett volna, ha…?”-kérdések használata a történettudományban és jelentősége a filozófiatörténet-írásban
Tőzsér János: Filozófiai nézetkülönbség és a filozófiai problémák természete

FÓRUM

Schwendtner Tibor: Tények és/vagy gondolatok – Megfontolások a filozófiatörténet-írás módjairól

VARIA

Balázs Péter: Teleki József Essai-je és az apologetika nehézségei
Boros Bianka: Determináció mint kauzalitás, mint Sollen és mint Wollen – Az erkölcsi szabadság antinomikus tárgyalása Nicolai Hartmann etikájában
Isztray Simon: Igazság mint igazságosság a Második korszerűtlen elmélkedésben

FIGYELŐ

Gyenge Zoltán: Kierkegaard és a dán „Golden Age”

MEGEMLÉKEZÉS

Kelemen János: Peirce filozófiája – A filozófus halálának (1914) századik évfordulójára

SZEMLE

Corsano Dániel: Vétkek és választások
(A Réz Anna által szerkesztett Vétkek és választások című kötetről)
Földes Tibor: Egy filozófus fényképe 1891-ből
(Zuh Deodáth A kontinentális filozófia kezdetei. Esettanulmány a korai Edmund Husserlről című könyvéről)
Popovics Zoltán: A kicsinységek nagysága
(Somlyó Bálint Kerülő úton című könyvéről)
Szabó Máté: A valószínűség interpretációi
(Szabó Gábor A valószínűség interpretációi című monográfiájáról)

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2014.
Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann

E számunk szerzői   
Summaries

This entry was posted in 2014.4 A filozófia módszerei. Bookmark the permalink.

Comments are closed.