Magyar Filozófiai Szemle 2011/2.
Hatalom

TANULMÁNYOK

Mester Béla: Hatalom

Várnai András: „Egyenes nevek” (Zheng ming)
Nyelvelmélet, hatalomtechnika és erénytan a klasszikus kínai bölcseletben
Mogyoródi Emese: Gorgiasz, a hatalom és a retorika
Platón az írástudók árulásáról
Pócza Kálmán: Schmitt, Rousseau és a politikai közösség alapja
Szűcs László Gergely: A diskurzuselv mint a jogállamiság garanciája
Vizsgálódások egy radikális Habermas-kritika kapcsán
Csáji Balázs Csanád – Rédei Miklós: A racionális demokratikus véleményösszegzés korlátairól
Gángó Gábor: A német birodalmi gondolattól a magyar nemzetkarakterológiáig
Leibniz-recepció Alexander Bernát, Pauler Ákos és Prohászka Lajos műveiben

FÓRUM

Szummer Csaba: A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismeréstudományában

 SZEMLE
Ferencz Enikő: Uralkodó politikai eszméink
Balázs Péter: Szabadságunk születése
Cseke Ákos: Új fenomenológia Franciaországban

E számunk szerzői

SUMMARIES

This entry was posted in 2011.2. Hatalom. Bookmark the permalink.

Comments are closed.