Magyar Filozófiai Szemle 2011/1


TANULMÁNYOK

Schmal Dániel – Tőzsér János: Irracionalitás 

Tőzsér János: Az önismeret határa
Réz Anna: Makacs érzelmek és morális felelősség
Huoranszki Ferenc: Gyakorlati racionlitás és akaratgyengeség
Szalai Judit: Kettős megtévesztés
Kollár József: Légy spontán! ( A kettős kötés logikája)

VARIA

Forrai Gábor: Logikai konvencionalizmus
Tallár Ferenc: Lélekvalóság és regény – A fiatal Lukács Dosztojevszkij-koncepciójáról

DOKUMENTUM

Lukács György: A művészet mint felépítmény (közreadja Weiss János)

FÓRUM

Komorjai László: Kemény menny (Farkas Katalin: The Subject’s Point of View)

SZEMLE

Kendeffy Gábor (szerk.): Boros Gábor (főszerk.) Filozófia
A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2011/1. (Összeállította Lengyel Zsuzsanna Mariann)

This entry was posted in 2011.1. Irracionalitás. Bookmark the permalink.

Comments are closed.