Magyar Filozófiai Szemle 2010/3

TANULMÁNYOK

Schmal Dániel: Okság

Betegh Gábor: „A következő ok” – Arisztotelész, Metafizika A 3-4
Bene László: Okság és morális felelősség Plótinosznál
Simon József:  Az intelligibilitás okságától az okság intelligibilitásáig
A kauzalitás Duns Scotus filozófiájában
Szalai Judit: Arisztotelészi-skolasztikus elemek a descartes-i szenvedélytanban
E. Szabó László – Gyenis Balázs – Gyenis Zalán – Rédei Miklós – Szabó Gábor: Korrelációk kauzális magyarázata
Huoranszki Ferenc: Távolba ható okok

FÓRUM

Farkas Katalin: The subject’s Point of View: A könyv összefoglalása
Márton Miklós: Vonakodó kartezianizmus?
Forrai Gábor: A privilegizált hozzáférés mint a mentális kritériuma: három aggály
Tőzsér János: Ahogy a dolgok tűnnek a szubjektum számára
Farkas Katalin: Válasz Márton Miklósnak, Forrai Gábornak és Tőzsér Jánosnak

SZEMLE

Boros Gábor –  Gábor György – Vajda Mihály (szerk.): A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségéről 

This entry was posted in 2010.3. Okság. Bookmark the permalink.

Comments are closed.