Magyar Filozófiai Szemle 2022/2.
Rawls és Az igazságosság elmélete 50 éve

TARTALOM

Előszó
John Rawls: viták és olvasatok a mai magyar politikafilozófiában
(Mráz Attila – Kapelner Zsolt – Réz Anna – Tóth Szilárd János)

FÓKUSZ ÉRTÉKELMÉLET ÉS FILOZÓFIAI MÓDSZERTAN RAWLS NYOMÁN

Kis János: Rawls az ideális elméletről
Orthmayr Imre: Értékpluralizmus: Weber, Berlin, Rawls 61 Golden Dániel: Rawls politikai liberalizmusának pragmatista értelmezései
Paár Tamás: Az átgondolás egyensúlya és az ekvilibrizmus megbillenése: viták a (morál)filozófia módszeréről és céljáról

RAWLSIÁNUS MEGKÖZELÍTÉSEK A NORMATÍV POLITIKAI FILOZÓFIÁBAN ÉS A POLITIKAI ETIKÁBAN

Kollár Eszter: Egy rawlsiánus Európai Unió felé
Ujlaki Anna: Rawls és a migráció
Krokovay Zsolt: A polgári viselkedés kötelessége, Jack demokráciája
Mráz Attila: Szavazás és engedetlenség
Tanyi Attila: Önbecsülés, önérzet és az igazságosság követelményei

RAWLS-KRITIKÁK; A LIBERÁLIS EGALITARIZMUS KRITIKUSAI

Olay Csaba: Az én fogalma Rawlsnál és közösségelvű kritikái
Tóth Szilárd János: Rawls republikánus kritikája
Kapelner Zsolt: Rawls kapitalizmuskritikája

VARIA

Simon József: Morális indifferencia és természetjogi kötelezettség.
Apáti Miklós Vita triumphans civilis (Amsterdam 1688) című művében
Nyírő Miklós: „A lehetséges kiutat a szerénységbe való visszahúzódás jelenti”

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2022.2. Rawls és Az igazságosság elmélete 50 éve. Bookmark the permalink.

Comments are closed.