Magyar Filozófiai Szemle 2022/3.
Fizikalizmus és tudomány

Tartalom

Bevezető

Fizikalizmus és tudomány (Ambrus Gergely)

FÓKUSZ

Márton Miklós: Egy megengedő fizikalizmus. Noam Chomsky metodológiai fizikalizmusa
Gyenis Balázs: Elmélet-szuperveniencia fizikalizmus és a fizika jövőbeli változásai Gömöri Márton: Redukcionizmus: a korrelációk magyarázatán alapuló érv vázlata

E. Szabó László: Fizikalizmus és a Quine–Putnam-féle nélkülözhetetlenségi argumentum
Bernáth László: Fizikalizmus, szabad akarat és moralitás 
Ambrus Gergely: Metafizikai és logikai empirista fizikalizmus. Az érzet-agyállapot azonosságelmélet forrásai

VARIA

Gömöri György: Isaac Newton első magyar hívei és követői
Szalai Miklós: A szabadság a történelemben. Marx történelemelmélete és a szocializmusba való átmenet
Barcsi Tamás – Diósi Szabolcs: Hasznos test, dividuum, nyersanyag. A felügyeleti társadalomtól az (ön)ellenőrző és megfigyelési kapitalizmusig
Péter Szabina: Érzet és értelmezés

RECENZIÓ
Szécsényi Endre: A végtelentől a mérhetetlenig
Kéri Dénes: Különös utazás
Kiss Lajos András: Utópiák és kollapszológiák között
Daradics Boglárka: Hagyomány és hagyománytörés
Turbucz Péter: Zátonyra futtatott filozófia

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2022.3.Fizikalizmus és tudomány. Bookmark the permalink.

Comments are closed.