Magyar Filozófiai Szemle 2019/2.
Válság

Tartalom

Válság (Ambrus Gergely – Ulmann Zsolt)

FÓKUSZ

Lányi András: Az ökoetika útkeresése
Kapelner Zsolt: A szuverenitás válsága és az antiszuverén politika
Laki János: Ágens objektivitás: a tudomány replikációs válságai
Gébert Judit: Kell-e kompenzálnunk a gazdasági válság kárvallottjait?
Interperszonális összehasonlítás és felelősség az analitikus gazdaságfilozófiában
Schwendtner Tibor: A válság szerepe a fiatal Heidegger gondolkodásában

MEGEMLÉKEZÉS HELLER ÁGNESRŐL

Almási Miklós: Örökmozgó
Erdélyi Ágnes: Korrekció és hűség. Emlékek Heller Ágnesről
Gyenge Zoltán: Esszéisztikus alapvetések
Kelemen János: Szétszórt gondolatok Heller Ágnes filozófiájáról
Fehér M. István: Etika és individualitás
Weiss János: Három fejezet a szükségletelmélethez

FÓRUM

Fehér M. István: Az analitikus és a kontinentális filozófia közötti megkülönböztetés mítosza
Bernáth László: Miért kell hinni bármit is?
A doxasztikus kötelességek eredete – válasz Forrai Gábornak 
Forrai Gábor: Miért a kompetencia, és miért nem a döntések:
válasz Bernáth Lászlónak

SZEMLE

Varga Péter András: Mi a filozófia (és mi nem az)?
Loboczky János: Autonómia és paternalizmus

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2019.2 Válság. Bookmark the permalink.

Comments are closed.