Magyar Filozófiai Szemle 2017/4.
Anima separata

Bevezetés (Lautner Péter)

TANULMÁNY

Németh Attila: Epikurosz az önérzékelésről
Hangai Attila: Aphrodisziaszi Alexandrosz megjegyzései a sztoikus phantaszia kataléptiké kapcsán
Smrcz Ádám: A fakultások vitája – avagy Edward Herbert of Cherbury az innátizmusról
Tóth Olivér István: Formák, végtelen moduszok és az elme örökkévalósága Spinoza Etikájában
Bekő Éva: A dualizmus mint megváltó felismerés: a sāṃkhya filozófiája

DOKUMENTUM

Bene László: A lélek halhatatlanságáról írott értekezés helye Plótinosz életművében
Plótinosz: A lélek halhatatlansága (Enneaszok IV. 7 [2])

VARIA

Simon József: Bethlen Miklós és az imádkozó automata
Cseke Ákos: Önmagam és mások kormányzása.
A törődés etikai, politikai és teológiai dimenziója a kései Foucault-nál
Takó Ferenc: Szeretetképek a japán konfuciánus hagyományban
Máté J. György: A pillangó és a hangya
Észrevételek Lessing szabadkőműves ontológiájáról

SZEMLE

Kicsák Lóránt: Tudni, hogyan lettünk azzá, akik vagyunk
Marosán Bence: Az eltűnt jelen nyomában

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2017
Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2017.4 Anima separata. Bookmark the permalink.

Comments are closed.