Magyar Filozófiai Szemle 2016/2.
Szabadság

Szabadság (Ambrus Gergely – Mester Béla)

TANULMÁNY

Huoranszki Ferenc: Racionális képességek és metafizikai szabadság
Gyarmathy Ákos: Frankfurt-esetek és alternatívák: válasz a dilemmára
Bernáth László – Tőzsér János: Szabad akarat és ágens-okozás
Székely László: Indeterminizmus, kvantummechanika és akaratszabadság Karl Popper  „nyitott világegyetem”-ében
Tóth Olivér István: „Az értelem nincs olyképpen alávetve a véletlennek, mint a test”
Spinoza az értelem szabadságáról egy középkori vita kontextusában
Szegedi Nóra: A szabadság mint autonómia: Kant
Kiss Csaba: Hegel, Tocqueville és a szabadság két fogalma
Marosán Bence Péter: Sartre és a szabadság határai – A passzivitás három dimenziója Sartre fenomenológiájában

SZEMLE

Fazakas István: Takács Ádám: A fenomén és tárgya
Nagy József: Bevezetés a világvégéhez

E számunk szerzői

Summaries

This entry was posted in 2016.2 Szabadság. Bookmark the permalink.

Comments are closed.