Magyar Filozófiai Szemle 2015/1. Monadológia

Monadológia (Schmal Dániel)

TANULMÁNYOK
Boros Gábor: Leibniz és a Monadológia
Pavlovits Tamás: A végtelen észlelésének problémája az újabb értekezésekben és a Monadológiában
Ujvári Márta: Kontingens kijelentések individuális szubsztanciákról: Leibniz és kommentátorai
Zvolenszky Zsófia: Lehetséges világok és deontikus modalitás: érv a leibnizi bikondicionális elemzés ellen
Várnai András: Leibniz Kína-képe
Soós Sándor: Leibniz és a Változások könyve
Székely László: A newtoni természetfilozófia leibnizi kritikája a 21. század elején

VARIA
Takó Ferenc: Vigasztalan esetlegesség? Max Weber és Hannah Arendt a kauzalitásról
Vassányi Miklós: Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése és jelentősége Hitvalló Szent Maximosz kisebb krisztológiai műveiben

SZEMLE
Mezei Balázs: A szeretet metafizikája – (Vető Miklós: L’élargissement de la métaphysique)
Bernáth László: Mit tudhatunk a tudásról? – (Forrai Gábor: Kortárs nézetek a tudásról)
Boros Bianka: Nicolai Hartmann: Etika

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2015.1. Monadológia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.