Magyar Filozófiai Szemle 2014/3.
Moore etikája

TANULMÁNYOK

Moore etikája (Ambrus Gergely, Mester Béla)
Paár Tamás: G. E. Moore érveléséről és bizonyításáról
Ambrus Gergely: Moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban
Orthmayr Imre: Moore platonikus egoizmus-kritikája

VARIA

Kelemen János: „Diligite iustitiam”: Dante: Isteni színjáték, Paradicsom XVIII–XX

DOKUMENTUM

Denis Diderot: Politikai hatalom (Enciklopédia, I. kötet, 1751) – Kovács Eszter: Kommentár

FÓRUM

Rosta Kosztasz: Gorgiasz dicsérete
Mogyoródi Emese: A platóni „Gorgiasz” védelmében

ACADEMICA

Fehér M. István: A filozófia tudományossága és a kör kerekdedsége (Martin Heidegger filozófia-felfogása a húszas években)

SZEMLE

Nagy József: Teológia és politika a francia ellenforradalomban
Horváth Gergő: Pintér Judit Nóra: Létre nyílt lehetőség – A nem múló jelen: Trauma és nosztalgia
Szegedi Nóra: Újabb „magyar Kant”
Függelék: Kant művei magyarul

E számunk szerzői   
Summaries   

This entry was posted in 2014.3 Moore etikája. Bookmark the permalink.

Comments are closed.