Magyar Filozófiai Szemle 2014/2.
Poiészisz / mimészisz

TANULMÁNYOK
Poiészisz / mimészisz (Valastyán Tamás)
Bacsó Béla: A mimészisz paradoxona – Arisztotelész felől
Papp Zoltán: Érdekli a költészet maga – Schiller irodalmi tipológiájáról
Radnóti Sándor: „Abschrift der Natur” – a természet másolata
Balogh László Levente: Szkepszis és kompenzáció – Odo Marquard politikai filozófiájáról

VARIA
Makkai Mihály: Az absztrakt halmazok elmélete függő típusos elsőrendű logikára alapozva

FIGYELŐ
Weiss János: „A tévedésekre specializált filozófus”

FÓRUM
Molnár Gábor: Soha ne mondd, hogy soha – Ellenvetések Tőzsér János Hihetünk-e komolyan és őszintén filozófiai elméletekben? című tanulmányával szemben
Demeter Tamás: A filozófiai tudás természetéről
Farkas Henrik: Probléma és perspektivizmus – válasz Tőzsér János Hihetünk-e komolyan és őszintén filozófiai elméletekben? című írására
Tőzsér János: Miért vagyok továbbra is szkeptikus?

SZEMLE
Somhegyi Zoltán: A varázsfuvola koordinátái
Tánczos Péter: A víz nyugalma felé
Smrcz Ádám: Tragoedia finita est? – avagy a történelemfilozófia hőseiről

MEGEMLÉKEZÉS
Tengelyi Lászlóra emlékezve

E számunk szerzői
Summaries

This entry was posted in 2014.2. Poiészisz / mimészisz. Bookmark the permalink.

Comments are closed.