Magyar Filozófiai Szemle 2013/3.
Gondolkodás–reflexivitás

TANULMÁNYOK

Gondolkodás–reflexivitás (Ambrus Gergely – Schmal Dániel)
Pavlovits Tamás: Evidencia és végtelen Descartes-nál
Bartha Dávid: Berkeley kartezianizmusa és az önismeret két modellje
Horváth Zoltán: A mesterséges gondolkodás és emberi értelem

VARIA (Kierkegaard)

Weiss János: A Vagy-vagy „kerete” (avagy hogyan olvassuk Kierkegaard fő művét?)
Czakó István: A vallási akozmizmus problémája Karl Jaspers Kierkegaard-recepciójában
Horváth Lajos – Balázs Katalin: Szorongás és énhasadás – A kierkegaard-i bűn és szorongás modern lélektani interpretációi

FÓRUM

Tanács János: Megismeréstörténeti kontra modern matematikai szemlélet a Bolyai-féle párhuzamosság értelmezési küzdelmeiben – Válasz Győrfi Zoltán Párhuzamos elnevezések című bírálatára

SZEMLE

Paár Tamás: Descartes felemás kettősségei (Boros Gábor Descartes és a korai felvilágosodás című könyvéről)
Bernáth László: Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége (Schmal Dániel Descartes-monográfiájáról)

MEGEMLÉKEZÉS

Csejtei Dezső: A tragikus életérzés centenáriuma

E számunk szerzői

Summaries  

 

This entry was posted in 2013.3. Gondolkodás - Reflexivitás. Bookmark the permalink.

Comments are closed.