Magyar Filozófiai Szemle 2013/2.
Interpretáció

TANULMÁNYOK

Interpretáció (Ambrus Gergely – Ullmann Tamás)
Huoranszki Ferenc: Hogyan értünk meg egy cselekedetet?
Pléh Csaba: A magyarázat és a megértés a szellemtudományos pszichológiában – egy évszázad elteltével
Ambrus Gergely: Interpretacionizmus, mentális okozás, fizikalizmus és Davidson szintézis-kísérlete
Schwendtner Tibor: Újraértelmezés a fiókban – Heidegger nácizmuskritikája 1935–40
Székely László: Interpretációk a fizikában
Gyenis Balázs: Determinizmus és interpretáció

FÓRUM

Forrai Gábor: Nem, Platón, te nem vagy irracionális
Mekis Péter – Sutyák Tibor: Egyetértés és egyértelműség (válasz Tőzsér János Hihetünk-e őszintén és komolyan filozófiai elméletekben? című tanulmányára)
Schwendtner Tibor: Értelmes megismerő vállalkozás-e a filozófia? – Megjegyzések Tőzsér János tanulmányához
Tőzsér János: Maradok szkeptikus, tisztelettel

DOKUMENTUMOK

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I–II. (Vassányi Miklós fordítása)

SZEMLE

Bernáth László: Az újdonság tervrajzai
Corsano Dániel: Huoranszki Ferenc – Freedom of the Will 
Tánczos Péter: A rejtőzködő és előbukkanó én

E számunk szerzői

Summaries 

This entry was posted in 2013.2. Interpretáció. Bookmark the permalink.

Comments are closed.