Magyar Filozófiai Szemle 2013/1.
Közösség és kultúra

TANULMÁNYOK

Közösség és kultúra. Rousseau 1712–2012 (Mester Béla)
Orthmayr Imre: Szerződéselmélet, aranykorelmélet és társadalomtudomány
Hankovszky Tamás: Az ember természeti állapota és az ember természete – A korai Fichte Rousseau-kritikája
Nyirkos Tamás: Rousseau és a posztmodern politika

VARIA

Varga Péter András: Hatott-e Heidegger Husserlre? – Egy filozófiatörténeti megközelítésmód kritikájához
Makk Norbert: A közvetlen közvetítő – A reprezentacionalizmus meghaladása a hegeli logikában
Tanács János: A Bolyaiak absurdum-vezérelt helyettesítési kísérletei a Párhuzamosok Problémájának megoldására
Koczka Szilárd: Az okság redukcionista elméletei ellen
FÓRUM

Tőzsér János: Hihetünk-e komolyan és őszintén filozófiai elméletekben?
Zuh Deodáth: A recenzió és az előítélet fogalma – Válasz Fehér M. István és Lengyel Zsuzsanna Mariann tanulmányaira 

SZEMLE

Takó Ferenc: Mit jelent a fordítás? Őri Sándor: Konfuciusz bölcseletei. Lun jü.
Nagy József: Hagyomány és modernség Croce eszmevilágában
Paár Tamás: A jó és a józan távolság
A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. (Összeállította Lengyel Zsuzsanna Mariann)

Megemlékezés. In memoriam Hont István 1947–2013 (Horkay Hörcher Ferenc)

E számunk szerzői 

Summaries

This entry was posted in 2013.1. Közösség és kultúra. Bookmark the permalink.

Comments are closed.