Magyar Filozófiai Szemle 2010/2

TANULMÁNYOK

Mester Béla: A test

Sutyák Tibor: Test-test probléma
Kicsák Róbert: Transzcendentalitás és testiség a husserli fenomenológiában
Takács Ádám: “Szubjektív tárgyiság”. Husserl fenomenológiai elmélete a test megalapozó szerepéről
Joó Mária: A feminista elmélet és a (női) test
Moldvay Tamás: A spinozai test mint probléma
Balogh László Levente: A Leviathán anatómiája
Gulyás Péter: A szimpátia és a belénkszületettség testi értelmezése Descartes-nál

FÓRUM

Eszes Boldizsár – Tőzsér János: Analitikus filozófia és fenomenológia

SZEMLE

Tóth Zita Veronika: Borbély Gábor és középkori filozófia

This entry was posted in 2010.2. A test. Bookmark the permalink.

Comments are closed.